Εκτύπωση
PDF

Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό

15/06/2018

altalt

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων λειτουργεί και ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό.
Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

  • μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
  • σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
  • απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.
2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).
3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.
4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
5. Εκτύπωση της αίτησης.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

  • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
  • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
  • Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον:
  • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
  • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
  • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι:

• Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
• Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
• Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

 σία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι:

• Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
• Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
• Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Εκτύπωση
PDF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Φ.Σ.Δ. ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

                                                                                               

 05/06/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το πρόσφατο δελτίο τύπου του Δήμου Ροδίων που αναφέρεται σε καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων επί του οδοστρώματος και απευθύνεται σε διάφορους φορείς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα φαρμακεία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου αναγκάζεται να παρέμβει δημόσια και να δημοσιοποιήσει την θέση του επί του ανωτέρω ζητήματος:

Κύριοι,

Το φαρμακείο δεν είναι το οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά αποτελεί βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο οποίο πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση, καθώς εξυπηρετούνται άτομα με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) υπερήλικες, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς και αιμοκαθαρόμενοι, τόσο για να πάρουν τα αναγκαία φάρμακα, όσο και για να γίνουν δέκτες των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το φαρμακείο. Για τους λόγους αυτούς προφανώς, όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές παραχώρησαν μετά από αίτημα του Φ.Σ.Δ. θέσεις προσωρινής στάθμευσης, μέτρο που ακολούθησαν ορθά και άλλοι δήμοι του Νομού μας (Κως, Κάλυμνος, Κάρπαθος κ.λπ.) το οποίο τυγχάνει της αποδοχής των τοπικών κοινωνιών και εξακολουθεί να ισχύει. Ο Δήμος σήμερα καταργεί το αυτονόητο καθεστώς, κάτι που μπορεί να δεχτεί κανείς σαν μια πολιτική απόφαση - η ορθότητα της οποίας θα κριθεί.

Οι δράσεις του Συλλόγου (π.χ. Εξοπλίσαμε με φάρμακα και φαρμακεία όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, χορηγήσαμε φάρμακα στο δημοτικό κοινωνικό ιατρείο για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και σε δομές του δήμου όπως ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών-Θυμάτων Βίας επί σειρά ετών κ.ά.) η κοινωνική του προσφορά, οι δημόσιοι έπαινοι που έχει λάβει κατά καιρούς, μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα από την δημόσια αυτή αντιπαράθεση όμως η υπομονή μας εξαντλήθηκε από τις ακατανόητες ενέργειες για πράγματα οφθαλμοφανή και από την αναβλητικότητα αυτών που διοικούν να πάρουν τις δέουσες αποφάσεις με ψυχραιμία για το κοινό καλό. Οι φαρμακοποιοί σήμερα ξεσηκώνονται, διαμαρτύρονται, όχι για τα 300 ευρώ, όχι για το 1 ευρώ την ημέρα που έτσι το κοστολογούν κοντόφθαλμοι και μη, αλλά γιατί απέδειξαν όταν χρειάστηκε, ότι συνεισέφεραν με το παραπάνω, όταν πλήρωναν δημοτικό φόρο στο φάρμακο για χρόνια, όντας διατιμημένο προϊόν (με την ανταποδοτικότητα που όλοι έχουν στηλιτεύσει μέχρι σήμερα) και ποτέ δεν κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του δήμου για να τους επιστραφεί  ο δημοτικός φόρος όπως έκαναν άλλοι επιχειρηματίες.

Σας προτείναμε ανταποδοτικά να τοποθετήσουμε σε κεντρικά σημεία της πόλης διαδραστικές πινακίδες όπου και κοινωνικά μηνύματα θα περνούσαμε και οι πολίτες (ημεδαποί και μη) θα ενημερώνονταν για τα φαρμακεία υπηρεσίας της τοποθεσίας τους άμεσα - φυσικά με το αζημίωτο θα γινόταν η ενοικίαση αυτή του χώρου - και τα χρήματα για τον Δήμο θα ήταν πολλαπλάσια από αυτά που μας ζητάτε τώρα.  Όχι μόνο αυτό δεν έγινε αλλά καταλογίσατε και αναδρομικά τέλη παρελθόντων ετών στα μέλη μας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι όχι μόνο για το κομφούζιο που θα δημιουργείται έξω από τα φαρμακεία τόσο τις κανονικές ώρες λειτουργίας όσο και τις ώρες εφημεριών, αλλά και για ό,τι άλλο προκύψει σε ευπαθείς ομάδες από την μίζερη, μικροπρεπή και καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα απόφασή σας. 

 

Εκτύπωση
PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16/05/2018

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ.πρ.3083/10-5-2018 απόφαση εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας του Φ.Σ. Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται:

 ως υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας για όλα τα μέλη του σύμφωνα με τον Ν.4512 ΦΕΚ 5Α’/17-01-18 μέχρι και τις 31-10-18 το εξής:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 08:30-14:00 & 17:00-21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ : 08:30-14:00

Σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο:

 - Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

-  Επιτρέπεται να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

- Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 έως τις 21:00 εντός της ημέρας

- Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ορισθεί το Σάββατο ως υποχρεωτική ημέρα λειτουργίας των φαρμακείων.

- Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 έως τις 21:00 και η διανυκτέρευση από τις 21:00 έως τις 08:00 κάθε ημέρας

- Τα φαρμακεία που επιλέγουν το διευρυμένο ωράριο εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας, των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.

- Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά παράλειψη της δήλωσης ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.

Οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία) και του Π.Δ. 479/1981 (που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία) ισχύουν κανονικά και δεν έχουν καταργηθεί, το δε ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται εν προκειμένω σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

7. Σε φαρμακοποιούς ή φαρμακεία, που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο ωράριο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση:

α) διημέρευσης, εφόσον το διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας από 08:00 έως 21:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό, και

β) διανυκτερεύσεων, εφόσον διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης από 21:00 έως 08:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό.

Τα φαρμακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστωθεί ότι φαρμακείο δεν λειτουργεί υπό την παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ., ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα παραλάβετε ταχυδρομικά μαζί με της οδηγίες και τις αιτήσεις για το διευρυμένο ωράριο-μία για τον Σύλλογο και μία για την Περιφέρεια-τις οποίες πρέπει να καταθέσετε στον σύλλογο.

 

Οι αιτήσεις ισχύουν για δύο μήνες και πρέπει να ανανεώνονται.Προσεχώς θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα μας απ’όπου θα μπορείτε να τις εκτυπώνετε.Σας εφιστούμε την προσοχή στην αίτηση να συμπληρώσετε μόνο τις επιπλέον ώρες λειτουργίας.Για παράδειγμα όσοι θέλετε να συνεχίσετε να είστε ανοιχτά το Σάββατο θα δηλώσετε από τις 08:30-14:00.Όσοι θέλετε μεσημέρι 14:00-17:00 κ.λ.πΕκτύπωση
PDF

Διασύνδεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και εκτελέσεων στο e-ΔΑΠΥ

21/04/2018

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ απο 23.4.2018 θα ενεργοποιηθεί η διασύνδεση των γνωματεύσεων και εκτελέσεων  στο eΔΑΠΥ. Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.

Οδηγίες της καινούργιας εφαρμογής μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals/e-EOPYY%20Manual%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D.pdf

και στη σελίδα 29  

Παράρτημα- Διασύνδεση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ΕΚΠΥ

Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: