Εκτύπωση
PDF

Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποβολές λογαριασμών συνταγών

06/02/2017

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποβολές λογαριασμών συνταγών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων και την εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων»

Σχετικό: το υπ΄ αριθμ. ΔΒ4Β/Π60/2/οικ.2244, 18/1/2017 έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου.

 Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- ΔΕΝ αλλάζουν διαδικασίες για τις οποίες ΔΕΝ γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο (υποβολή αίτησης, φωτοαντίγραφα για ΠΕ.ΔΙ., αποστολή Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας προς ΠΕ.ΔΙ.).

- Σχετικά με την αρίθμηση των χειρόγραφων συνταγών, για τον τρέχοντα μήνα μπορούν να κατατεθούν όπως έχουν ήδη αριθμηθεί, από την επόμενη υποβολή οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να τοποθετούνται κανονικά στη σειρά τους και να τίθεται χειρόγραφα επί της συνταγής ο αριθμός που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσης τους.

- Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνταγές αναλωσίμων Σ.Δ. ΔΕΝ αποστέλλονται πλέον στην ΚΜΕΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ. Καθηγητής ΠανεπιστημίουΠειραιώς

Εκτύπωση
PDF

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και ΤΣΑΥ

06/02/2017

Όσοι μπαίνετε στο σάιτ του ΕΦΚΑ

 efka.gov.gr

θα βλέπετε κενά στα ειδοποιητήρια πληρωμών. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν έχετε κάτι να πληρώσετε αλλά γιατί τα δικά μας ειδοποιητήρια (ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ) θα αναρτηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Επίσης, παράταση πήρε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ που έληγαν στις 31.12.2016 και αφορά όλες εκείνες τις περιπτώσεις συναδέλφων που για οποιοδήποτε λόγο ο ΕΟΠΥΥ δεν παρακρατεί τις εισφορές (πχ. λόγω παρακρατήσεων και κατασχέσεων υπέρ τρίτων).
Διαβάστε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις:

- Ειδοποιήτηρια πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ

Η πρώτη ομάδα ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών των Ελ. Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, εχει αναρτηθεί στο ιστότοπο του Οργανισμού και ειναι διαθέσιμη στους ασφαλισμένους.
Αφορούν ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΤΑΝΤΠ με μοναδική ασφάλιση.
Σύντομα θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια του ΕΤΑΑ και οι περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.

Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών

- Παράταση καταβολής εισφορών

Μέχρι 31.3.2017 και χωρίς προσαυξήσεις, παρατείνεται η καταβολή των εισφορών των φαρμακοποιών (ΤΣΑΥ -β΄ εξάμηνο 2016) που έληγαν στις 31.12.2016. Η παράταση αφορά όλες εκείνες τις περιπτώσεις συναδέλφων που για οποιοδήποτε λόγο ο ΕΟΠΥΥ δεν παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές (πχ λόγω παρακρατήσεων και κατασχέσεων υπέρ τρίτων).


Εκτύπωση
PDF

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΣΔ

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Από την υποβολή των λογαριασμών Ιανουαρίου του 2017, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017, και όσον αφορά τα μηνιαία στοιχεία που υποβάλλει το κάθε ιδιωτικό φαρμακείο στον ΕΟΠΥΥ ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στις 2-1-2017 οι γνωματεύσεις χορήγησης αναλωσίμων ΣΔ θα υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αναλώσιμα υλικά σε εντελώς ξεχωριστό λογαριασμό από τις συνταγές φαρμάκων. Για τη διαδικασία υποβολής των αναλώσιμων υλικών θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο. Μέχρι τότε δεν θα κατατεθεί καμία συνταγή στο διανεμητικό του ΦΣΔ, για αυτό το μήνα. Η παραλαβή των αναλωσίμων θα γίνει σε άλλη ημερομηνία, για την οποία θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τους λογαριασμούς συνταγών φαρμάκων Ιανουαρίου του 2017, που θα υποβληθούν στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017:

a. Καταργείται το «Τιμολόγιο Ανασφάλιστων – Πρόνοιας».

b. Προστίθεται νέο «Τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ιδιωτικά φαρμακεία οφείλουν (από την υποβολή του Ιανουαρίου του 2017) να υποβάλλουν τα εξής:

1. Το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ), όπως αυτό εκδίδεται από το site «www.eopyykmes.gr» σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει ο υπεύθυνος του φαρμακείου.

2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ), που να περιλαμβάνει τα ζητούμενα στοιχεία για όλες τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων που πραγματοποίησε το φαρμακείο κατά τη διάρκεια του μήνα στον οποίο αναφέρεται η υποβολή, ανεξάρτητα του αν εκτελέστηκαν σε ασφαλισμένους, δικαιούχους του ν.4368/2016 ή ευρωπαίους ασφαλισμένους και να είναι σύμφωνη τα υποδείγματα που ακολουθούν (απαιτείται).

Επισημαίνεται ότι κάθε μηχανογραφημένη ΣΚΠ πρέπει να φέρει τυπωμένο ένα 18-ψήφιο Code 128 barcode, (στο κέντρο της κεφαλίδας της σελίδας όπως φαίνεται στο υπόδειγμα) με την παρακάτω γραμμογράφηση:

a. Το πρώτο ψηφίο πρέπει να έχει την τιμή 1.

b. Τα επόμενα 10 ψηφία πρέπει να είναι ο Αριθμός Σύμβασης του φαρμακείου (συμπληρωμένος με ένα αρχικό μηδενικό αν είναι 9-ψήφιος), και

c. Τα 6 επόμενα ψηφία πρέπει να είναι το έτος και ο μήνας αναφοράς της υποβολής, στη μορφή «YYYYMM».

d. Το τελευταίο ψηφίο αποτελεί το Check Digit του barcode που πρέπει να υπολογίζεται με τον αλγόριθμο mod(10). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

Για χειρόγραφη σύνταξη της ΣΚΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα τα αντίστοιχα προ-τυπωμένα έγγραφα που παράγονται από το site «www.eopyykmes.gr» κατά τη διαδικασία έκδοσης ΣΣΥ ή και των τιμολογίων της υποβολής, στα οποία υπάρχει ήδη τυπωμένο το κατάλληλο barcode όπως και ο μήνας, το έτος και τα ταυτοποιητικά στοιχεία του φαρμακείου υποβολής.

3. Τα χρεωστικά τιμολόγια:

a. Τιμολόγιο Φαρμάκων Ασφαλισμένων & Δικαιούχων Ν. 4368/2016, με τελική αξία το άθροισμα των αιτούμενων ποσών από τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων σε ασφαλισμένους & δικαιούχους του ν. 4368/2016 (αλλά όχι σε ευρωπαίους ασφαλισμένους).

b. Τιμολόγιο Φαρμάκων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, με τελική αξία το άθροισμα των αιτούμενων ποσών από τις εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων σε ευρωπαίους ασφαλισμένους.

Σημειώνουμε ότι το αν προσθέσουμε τις τελικές αξίες των δύο παραπάνω τιμολογίων και το συνολικό ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί από το φαρμακείο λόγω του 1€/συνταγή πρέπει να παίρνουμε το «Αιτούμενο Ποσό» της ΣΚΠ.

4.Τα πακέτα των συνταγών 

5. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

6. Φορολογική Ενημερότητα 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΣΔ

ΕΞΩ από τους φακέλους των συνταγών θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής πακέτα εγγράφων:

ΠΑΚΕΤΟ Α΄:

1.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΣΥ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΕΣ)

2.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (το οποίο θα περιλαμβάνει αθροιστικά τα φάρμακα των ασφαλισμένων + τα φάρμακα των ανασφάλιστων)

3.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (το οποίο θα περιλαμβάνει τα φάρμακα των Ευρωπαίων πολιτών )

4.ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΚΠ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) (η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα φάρμακα των ασφαλισμένων + τα φάρμακα των ανασφαλίστων + τα φάρμακα των ευρωπαίων πολιτών)

ΠΑΚΕΤΟ Β΄:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΣΥ (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΕΣ)

3.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

5.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΚΠ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

1 Στην πλαστική προτυπωμένη σακούλα του ΕΟΠΥΥ βάζουμε τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων και ανασφαλίστων (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες) καθώς και τις παρακάτω φωτοτυπίες:

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Γ. ΣΣΥ

Δ. ΣΚΠ

(ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΜΕ)

2. Σε ένα απλό φάκελο βιβλιοπωλείου βάζουμε τις χειρόγραφα εκτελεσμένες συνταγές φαρμάκων ασφαλισμένων και ανασφαλίστων. (Δηλαδή αυτές που εκτελέστηκαν μόνο με τη βοήθεια του τοπικού συστήματος του φαρμακείου (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να είναι αριθμημένες με αυτόνομη αρίθμηση). [ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ]

3. Σε ένα απλό φάκελο βιβλιοπωλείου βάζουμε τις εκτελέσεις συνταγών που αφορούν Ευρωπαίους Ασφαλισμένους. Επισημαίνεται ότι στις εκτελεσμένες συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων θα επισυνάπτεται φωτοτυπία του εντύπου δικαιώματος (πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή κάρτας) μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων. [ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ]

ΤΑ ΦΑΚΕΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΗΘΕΝΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΛΟΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ.

Υπενθυμίζουμε τα εξής:

Κάθε εκτέλεση, μερική ή ολική, αριθμείται ξεχωριστά.

3. Σε περίπτωση πολλαπλών μερικών εκτελέσεων μια συνταγής, η έκδοση επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση. Για τις υπόλοιπες μερικές εκτελέσεις δεν απαιτείται επισύναψη έκδοσης.

4. Για χειρόγραφη σύνταξη των ΣΚΠ μηνός, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εκτυπώσεις των προ-τυπωμένων εγγράφων που παράγονται από το site «www.eopyykmes.gr».

5. Η εκτέλεση των ηλεκτρονικών εκδόσεων συνταγών φαρμάκων πρέπει να γίνεται μέσω του συστήματος e-Prescription της ΗΔΙΚΑ ή του API

6. «Χειρόγραφη» εκτέλεση ηλεκτρονικών εκδόσεων συνταγών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση:

o Μη διαθεσιμότητας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ή και

o Αποδεδειγμένη αδυναμία πρόσβασης του φαρμακείου στο διαδίκτυο ή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

7. Η εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής έκδοσης συνταγής φαρμάκων συνιστάται να γίνεται στην οπίσθια όψη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής έκδοσης για λόγους οικονομίας χαρτιού.

8. Οι χειρόγραφες εκδόσεις συνταγών φαρμάκων εκτελούνται «χειρόγραφα», ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ με το χέρι, αλλά με την εκτύπωση από το σύστημα του φαρμακείου της σελίδας χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

9. Δεν χρειάζεται πλέον η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του 1ου φαρμάκου να γίνεται στην 1η σειρά θέσεων για ταινίες γνησιότητας, του 2ου φαρμάκου στη 2η σειρά κ.ο.κ. Επικολλείστε τις ταινίες γνησιότητας με όποια σειρά θέλετε αρκεί να είναι στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό θέσεις. Στην εκτύπωση της εκτέλεσης υπάρχουν 12 θέσεις για επικόλληση ταινιών γνησιότητας. Συνεπώς, αν με μια εκτέλεση εκτελέστηκαν μέχρι 12 εμβαλάγια, μπορείτε να επικολλήσετε τις 12 ταινίες με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να αναγκαστείτε να χρησιμοποιήσετε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας.

Εκτύπωση
PDF

ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

29/01/2017


Συνάδελφοι μαζέψαμε και σας παρουσιάζουμε όλες τις μέχρι σήμερα εξελίξεις για τα αναλώσιμα ΕΟΠΥΥ και την υποβολή λογαριασμών συνταγών φαρμάκων όπως θα ισχύσουν από την υποβολή του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ΕΟΠΥΥ ,ΠΦΣ και των λογισμικών φαρμακείων  Επειδή, όπως όλοι καταλάβατε, διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο για οποιαδήποτε μεταβολή θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση.

 

 

 

 

 

Αθήνα, 23/1/2017

Αρ. Πρωτ. 212  

 

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Α. Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Σχετικά με τις υποβολές λογαριασμών συνταγών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων και την εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων».

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου: 

Στη σελ. 2,  «7. a. ……. Επισημαίνεται ότι στις εκτελεσμένες συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων θα επισυνάπτεται φωτοτυπία του εντύπου δικαιώματος (πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή κάρτας) μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων», σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΦΣ δεν έχει κάνει αποδεκτή και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τον συγκεκριμένο όρο.

Στη σελ.  3 στο σημείο 7, «8. Η  εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής έκδοσης συνταγής φαρμάκων συνιστάται να γίνεται στην οπίσθια όψη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής έκδοσης για λόγους οικονομίας χαρτιού», εννοείται η εκτύπωση της ηλεκτρονικής έκδοσης να γίνεται στην οπίσθια όψη της συνταγής του ιατρού.

Και στο σημείο 8, «8. Οι χειρόγραφες εκδόσεις συνταγών φαρμάκων εκτελούνται «χειρόγραφα», ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ με το χέρι, αλλά με την εκτύπωση από το σύστημα του φαρμακείου της σελίδας χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί»,  εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ., λόγω λάθους τιμολόγησης από την ΗΔΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκτελούμε χειρόγραφα επί της συνταγής.

Τα προγράμματα φαρμακείων έχουν λάβει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση πριν κλείσει ο μήνα Ιανουάριος.

 

Β. Ιατροτεχνολογικά και λοιπά προϊόντα υγειονομικού υλικού

Πλην των παραστατικών σακχαρώδη διαβήτη, για τα υπόλοιπα υλικά (κολοστομίες, προϊόντα ειδικής διατροφής, συμπυκνωτές οξυγόνου, αναπνευστικές συσκευές,  επιθέματα, νεφελοποιητές  κλπ.), ισχύουν από πλευράς προϋποθέσεων εκτέλεσης ότι ίσχυε και πριν.

Το ίδιο επίσης ισχύει και για τις τιμές αποζημίωσης.

Όλα  τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να είναι συνταγογραφημένα   ηλεκτρονικά από συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται και να υπάρχει και η σχετική θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.

Το μόνο που διαφοροποιείται είναι ότι, δεν εκδίδουμε απόδειξη η τιμολόγιο προς τον ασφαλισμένο γιατί δεν αποζημιώνεται, αλλά κρατούμε τα παραπεμπτικά και τις γνωματεύσεις με την προβλεπόμενη συμμετοχή όπου υπάρχει, εν αναμονή του ανοίγματος της πύλης του ΕΟΠΥΥ για να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά.

Εάν η πύλη δεν ανοίξει εγκαίρως τα παραστατικά θα υποβληθούν χειρόγραφα και φυσικά θα αποζημιωθούν, αφού υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη η σχετική συλλογική σύμβαση.

Για τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη, ισχύει ότι ίσχυε και πριν.

Για τον μήνα Ιανουάριο είναι σε ισχύ τα παραστατικά που γνωρίζουμε,  καθώς επίσης   οι τιμές αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις ποσότητας. Εκτελούνται και αυτά χειρόγραφα.

Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πύλη θα γίνει αυτόματα για όσα φαρμακεία είχαν ήδη πιστοποιηθεί και εγγραφεί έως την 31/12/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

 

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ

 

Μηνιαία Υποβολή Φαρμακείων στο ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

 

Και τις ενημερώσεις των λογισμικών

Της ILYDA-DIOSCURIDES

Kαι CSA-FARMAKON

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Υπάρχει νέο update V.1.7.6. το οποίο περιέχει αλλαγές στη κατάσταση του ΕΟΠΥΥ 

 

ΕΚΔΟΣΗ V1.7.6  ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΕΟΠΥΥ (26/01/2017)

 

•             ΑΛΛΑΓΗ στη προβολή κατάστασης του  ΕΟΠΥΥ

1.       Προστίθεται γραμμωτός κώδικας (barcode) που αποτελείται από τα εξής στοιχεία: αριθμό σύμβασης ΕΟΠΥΥ ,έτος, μήνα

 

 Την ορθότητα των στοιχείων του φαρμακείου  μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ →ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στη καρτέλα ΛΟΙΠΑ

 

 αν χρειάζεται συμπληρώνετε το πεδίο ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ και πατάτε το ΟΚ.

2.            Η στήλη Α/Α (αύξοντας αριθμός συνταγής) μετονομάζεται σε «ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΗΜΕΡΑΣ»

 

•             ΑΛΛΑΓΗ με την ενσωμάτωση του ταμείου ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ στο ταμείο ΕΟΠΥΥ

Για τις συνταγές του Ταμείου Ανασφάλιστων  που έχετε ήδη καταχωρήσει στο πρόγραμμα  για το μήνα Ιανουάριο θα πρέπει να  τις μεταφέρεται στο ταμείο ΕΟΠΥΥ πριν την εκτύπωση της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ακολουθώντας τις οδηγίες όπως εμφανίζονται

Από το μενού ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ →ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ→ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ,επιλέγουμε το ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ,

συμπληρώνουμε τα πεδία ΗΜ.ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 01-01-2017  έως ΗΜ.ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 31-01-2017

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε στο πεδίο ΑΠΟ το ταμείο ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ και στο πεδίο ΣΕ το ταμείο ΕΟΠΥΥ

Έπειτα συμπληρώνουμε στο πεδίο Κατ. Ποσοστών τη κατηγορία των συνταγών ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ και αντίστοιχα για το επιλεγμένο ταμείο

 

 

Θα μας εμφανίσει το πλήθος συνταγών που θα μεταφερθούν στο επιλεγμένο ταμείο και πατάμε το οκ και στη συνέχεια οκ στο μήνυμα για την ολοκλήρωση της μεταφοράς

 

 *προσοχή θα πρέπει να επιλέξουμε και την αντίστοιχη κατηγορία   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ συνταγών εάν και εφόσον υπάρχουν και να κάνουμε τη μεταφορά

 

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα, 27/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 224 

ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣ

 Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα : «Εκτέλεση και τιμολόγηση των αναλωσίμων

και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον ΕΟΠΥΥ»

Στις 2/1/2017 υπεγράφη μεταξύ ΠΦΣ και ΕΟΠΥΥ,

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Με την σύμβαση αυτή αλλάζει οριστικά το τοπίο,

που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα σκευάσματα ειδικής διατροφής

και υγειονομικά υλικά. Σύμφωνα με την σύμβαση οι δικαιούχοι

των παροχών (ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι ) δεν πρέπει να προσέρχονται

στις κατά τόπους διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν

για εκτελέσεις γνωματεύσεων που γίνονται το 2017.

Θα αποζημιώνονται μόνο για εκτελέσεις γνωματεύσεων

που έγιναν μέχρι 31/12/2016.

Οι εκτελέσεις των γνωματεύσεων γίνονται μόνο

σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, όπως είναι τα φαρμακεία.

Το παλιό e-ΔΑΠΥ έχει καταργηθεί και αντικαθίσταται από νέο e-DAPY

το οποίο στην ουσία δεν διαφέρει καθόλου από το προηγούμενο,

εκτός από κάποιες ελάχιστες παραμέτρους. Τα φαρμακεία τα οποία

μέχρι 31/12/2016 είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιό e-ΔΑΠΥ

και λειτουργούσαν μέσω αυτού, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Αυτά τα φαρμακεία έχουν

ήδη ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-DAPY)

το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες.

Για τα φαρμακεία που ήταν εγγεγραμμένοι πάροχοι την 31/12/2016,

δεν χρειάζεται η επανεγγραφή τους, γίνεται αυτόματα. 

Για όσα φαρμακεία ξεκίνησαν την λειτουργία τους από 1/1/2017,

απαιτείται η εγγραφή τους ως υποψήφιοι πάροχοι στην πύλη

του ΕΟΠΥΥ (http://apps.eopyy.gov.gr/). 

Από την στιγμή της εγγραφής τους είναι αυτοδικαίως συμβεβλημένοι

και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.

Σε περίπτωση που επιθυμούν να  μην εκτελούν και συνεπώς να μην συμβληθούν,

υπογράφουν δήλωση την οποία καταθέτουν στο σύλλογό τους

και ο σύλλογος την αποστέλλει άμεσα στον ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται στη σύμβαση τα υλικά που χορηγούνται

από τα φαρμακεία είναι τα εξής :

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη

Επιθέματα

Υλικά για μεσογειακή αναιμία

Οστομικά Υλικά

Υλικά Τραχειοστομίας

Συσκευές σίτισης

Συσκευές έγχυσης φαρμάκων

Καθετήρες - ουροσυλλέκτες

Λοιπά αναλώσιμα υλικά

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ορθοπεδικά*

Ακουστικά Βαρηκοΐας*

Αναπνευστικά Είδη*

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής (Διαιτητικά Τρόφιμα)*

* ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη διακίνηση

των εν λόγω προϊόντων, με βάση τους όρους της ως άνω σύμβασης.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα, η γνωμάτευση είναι ηλεκτρονική.

Ή γνωμάτευση πρέπει να είναι συμπληρωμένη (στο σύνολο των πεδίων της)

από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση ιατρούς, ανάλογα με την παροχή

και ακολουθώντας τις σχετικές εγκυκλίους και κανονισμούς

του Οργανισμού (π.χ. ΕΚΠΥ, δηλ. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ)

. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του Δικαιούχου

αποτελεί υποχρέωση του ιατρού που εκδίδει την γνωμάτευση

και γίνεται κατά την διάρκεια έκδοσης της γνωμάτευσης ηλεκτρονικά

(ή από το βιβλιάριο υγείας στις περιπτώσεις όπου δεν

είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση – έκδοση χειρόγραφης γνωμάτευσης).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων το e-DAPY ενημερώνει αυτόματα,

για το αν το εν λόγω υλικό είναι καταχωρημένο  στο μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ

από την εταιρεία (η οποία έχει την ευθύνη για την καταχώρησή του) εάν

έχει εγκριθεί προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας

μοναδικό αριθμό barcode ανά τεμάχιο.

Στο έντυπο εκτέλεσης καταχωρείται αυτόματα κατά

την εκτέλεση ο αριθμός μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπως

και το μοναδικό BARCODE του προϊόντος.

Δεν απαιτείται επικόλληση κουπονιού, διότι το barcode

θα είναι άυλο χωρίς ετικέτα. Όσα προϊόντα δεν έχουν πάρει έγκριση

για αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ δεν θα τους επιτρέπει το

σύστημα να εκτελούνται. Ο δικαιούχος καταβάλει την νόμιμη συμμετοχή

του στο φαρμακείο όπου αυτή προβλέπεται καθώς και την διαφορά της τιμής

από την μέγιστη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει το νέο e-Dapy δεν μπορούμε

να γνωρίζουμε εάν τα  προϊόντα που έχουμε χορηγήσει ή χορηγήσουμε

(εκτός του Σακχαρώδη διαβήτη), έχουν πάρει έγκριση αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.

Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά και έχει

συμφωνηθεί από τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιωθούν ΟΛΑ

με την υποβολή των γνωματεύσεων στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για το κλείσιμο αυτού του μήνα

(Ιανουάριος και μόνο) είναι τα εξής :

 • Συνεχίζουμε να εκτελούμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις
 •  σύμφωνα με όσα απαιτούνται για κάθε Κατηγορία (π.χ. θεώρηση  όπου απαιτείται).
 • Μόλις λειτουργήσει το νέο e-Dapy και ανοίξει το σύστημα, 
 • θα πρέπει να περαστούν όλες οι γνωματεύσεις μέχρι εκείνη την στιγμή 
 • στο νέο e-Dapy. Κατά την καταχώρησή τους περνώντας όλα τα προϊόντα 
 • που έχουν δοθεί ανά συνταγή θα εκτυπώνεται έντυπο εκτέλεσης της
 •   γνωμάτευσης το οποίο απλά θα συρράπτεται στη παλιά γνωμάτευση
 •  του γιατρού που εκτελέσαμε. Για αυτό τον μήνα, το σύστημα θα δεχθεί
 •  όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα που έχουμε εκτελέσει, είτε έχουν πάρει έγκριση είτε όχι.
 • Αφού περάσουμε όλες τις συνταγές στο νέο e-Dapy, επιβεβαιώνουμε 
 • τις εκτελέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Στο σημείο αυτό, 
 • έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τις εκτελέσεις 
 • αν έχει προκύψει κάποιο λάθος.
 • Αφού ολοκληρώσουμε την πιθανή επεξεργασία , πατώντας
 •  υποβολή ολοκληρώνουμε το σύνολο των εκτελέσεων και το σύστημα 
 • μας ενημερώνει για το σύνολο των προϊόντων που έχουν εκτελεστεί 
 • καθώς και την συνολική τους αξία, οπότε και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ.
 • Πατώντας ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιτρέπει να εκδοθεί
 •  το ειδικό έντυπο αποστολής του φακέλου (ένα ειδικό έντυπο με
 •  όλα τα στοιχεία του φαρμακείου που απαιτούνται), το οποίο 
 • θα επικολλάται στον φάκελο με τις γνωματεύσεις καθώς και το τιμολόγιο 
 • και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι πληρωμές για αυτά τα υλικά θα γίνονται σύμφωνα με

την υπογραφείσα σύμβαση, αφού υπάρξει πρώτα πλήρης

εκκαθάριση. Για τον λόγο αυτό, για όποιους λογαριασμούς

φαρμακείων υπάρχει πρόβλημα απόρριψης γνωμάτευσης

(π.χ. έλλειψη υπογραφής, σφραγίδας φαρμακείου κ.λ.π.)

θα αποστέλλεται με email στον φαρμακείο και στον σύλλογό

του, σχετική και αναλυτική ενημέρωση για την απόρριψη, ώστε να έχει

δυνατότητα ο φαρμακοποιός να επιλέξει ηλεκτρονικά, ένα εκ των δύο πραγμάτων :

- ή να προβεί σε ένσταση οπότε όλη η πληρωμή μπαίνει σε εκκρεμότητα,

- ή να αποδεχτεί την απόρριψη οπότε προχωράει κανονικά η πληρωμή.

Αυτό ισχύει για όλους τους παρόχους χορήγησης των εν λόγω προϊόντων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα αυτή διαδικασία χορήγησης

αναλωσίμων υλικών και προϊόντων που δεν είχαμε μέχρι

σήμερα θα δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμούς

κατά την υλοποίησή της. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα

και να διορθώνουμε τυχόν λάθη που θα προκύπτουν.

Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για οτιδήποτε προκύψει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

 

 Δείτε παρακάτω το  σύνολο των εγκυκλίων σχετικών με τα σκευάσματα ειδικής διατροφής

ισχύει η ανώτατη μηνιαία δαπάνη (400€+ΦΠΑ) που ορίσθηκε με το υπ’ αρ.47743/19-11-12 έγγραφο

της Υπηρεσίας μας (και όχι το 1 τεμάχιο για όσα υπερβαίνουν την οριζόμενη μέγιστη μηνιαία δαπάνη,

δηλ. θα αποζημειώνεται το ποσό ανεξαρτήτως ΛΤ μέχρι τα 400€). Ισχύει αναδρομικά από 19-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τ. 22410 38151
f. 22410 38153
e. fsd@otenet.gr

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: