Εκτύπωση
PDF

Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα εκπίπτουν μόνο αν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

23/12/2016

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του νόμου πλέον 4446/2016 προστέθηκε νέα περίπτωση ιδ' στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013. Ειδικότερα το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως ακολούθως: 


►Προσθήκη στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 

Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: 
[...]
ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.► Συμπεράσματα

Με βάση την ανωτέρω προσθήκη ορίζεται ότι όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ενδεικτικά, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αν οι ανωτέρω δαπάνες δεν εξοφληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τότε δεν εκπίπτουν.

► Έναρξη ισχύος

Η νέα αυτή διάταξη θα ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 22.12.2016

Πηγή: Taxheaven ©

Εκτύπωση
PDF

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την τιμολόγηση των φαρμάκων .

06/12/2016

Με «κόφτη» οι μειώσεις στις τιμές off-patent και γενοσήμων. Χωρίς να περιέχει εκπλήξεις ως προς μέγεθος των μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, βάσει της οποίας θα εκδοθεί το νέο δελτίο τιμών.

Για τα φάρμακα σε καθεστώς προστασίας (on-patent) δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τιμών τους, καθώς παραμένει «ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία. Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο, πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».


Αντίστοιχα, η τιμή των πρωτότυπων φαρμάκων των οποίων έχει λήξει η πατέντα τους (off-patent), μειώνεται, είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη, χωρίς η τιμή του να μειωθεί χαμηλότερα από τη χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η τιμή δεν θα μπορεί να πέσει κάτω από τα 7 ευρώ. Όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση, «με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία με λιανική τιμή άνω των 7 ευρώ και τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,25 ευρώ».

Ως προς τα γενόσημα, η τιμή τους εξακολουθεί να διαμορφώνεται στο 65% της τιμής του φαρμάκου αναφοράς. Και εδώ, όμως, το υπουργείο Υγείας προβλέπει «κόφτη» στις μειώσεις. Συγκεκριμένα, «με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα εφαρμοστούν στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 6 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,20 ευρώ, από τις 2 Δεκεμβρίου 2016».

Επιπλέον, οι μειώσεις τιμών που προκύπτουν, δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από 10%. Στην περίπτωση, όμως, που η τιμή του γενοσήμου είναι μεγαλύτερη από αυτήν του προϊόντος αναφοράς, τότε η προστασία του 10% δεν θα ισχύει και θα εφαρμόζεται το 65% της τιμής του off-patent.

Διαβάστε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

Για να δείτε τις προτεινόμενες τιμές πατήστε  εδώ (τελευταία ενημέρωση 6/12/2016 14:45 μμ)

Εκτύπωση
PDF

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου

 

logo


ΑΡ/ΠΡΩΤ. 380                                                   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

                                                                             1.ΠΕΡ.ΝΟΤ.ΑΙΓ. ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ

                                                                             2. Π.Φ.Σ.

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης-11-2016.

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              Σήμερα ημέρα Τρίτη 29-11-2016 και ώρα 14.30 συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Δ. της 6ης-11-2016 κατόπιν προσκλήσεως του μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους Κου ΑΛΑΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα μετά την υπ.αρθ.΄ 6739/28-11-2016 έγκριση των αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΑΤΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ.

 

Mετά από ψηφοφορία   η σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής :

 

1. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       . . . . . . . . . . . . . . . . . ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . ..ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ΤΑΜΙΑΣ

5. ΚΑΤΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ….. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

6. ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7. ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ……. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

8. ΓΛΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ…….... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

9. ΣΤΑΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ……..…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

 

 

                                                   ΓΙΑ   ΤΟ   Φ.Σ.Δ.

                                   Ο                                                    Ο

                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

Εκτύπωση
PDF

Μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων με κόφτη στα 6 ευρώ

03/12/2016

Σε μειώσεις των τιμών των φαρμάκων προχωρά το υπουργείο Υγείας, το οποίο εξέδωσε την υπουργική απόφαση μετά από μέρες αναμονής. Εκδόθηκε τελικώς την Παρασκευή σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία ανακοστολογούνται οι τιμές τόσο των πρωτοτύπων όσο και των γενοσήμωνφαρμάκων.

  Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει πλαφόν στη μείωση των τιμών κυρίως στα φθηνά φάρμακα. Φάρμακα τα οποία προστατεύονται ώστε να μην κατρακυλήσουν οι τιμές τους αλλά με κάποιες εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HealthReport.gr από την ανακοστολόγηση αυτή, το κράτος θα εξοικονομήσει ετησίως περί τα 100 με 120 εκατ. ευρώ. 
   

Πως μειώνονται οι τιμές
  
Συγκεκριμένα με βάση τα όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση, τα γενόσημα φάρμακα μειώνονται στο σύνολό του κατά 10%, μέχρι όμως την τιμή των 6 ευρώ.
 
Τα πρωτότυπα φάρμακα ανακοστολογούνται και η τιμή τους ορίζεται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης, αλλά με όριο τα 7 ευρώ.
Ωστόσο στις περιπτώσεις που από την ανακοστολόγηση προκύπτει ότι το γενόσημο φάρμακο είναι ακριβότερο από το πρωτότυπο (κι όμως συμβαίνουν και αυτά), τότε το γενόσημο τιμολογείται στο 65% της μειωμένης τιμής τουπρωτοτύπου.
Από την άλλη η υπουργική απόφαση προβλέπει και μειώσεις τιμών για τα γενόσημα φάρμακα που δεν περιέχουν την καθοριζόμενη ημερήσια δόση ενός φαρμάκου (κόστος ημερήσιας θεραπείας- ΚΗΘ).

Και αυτό διότι υπάρχουν περιπτώσεις φαρμάκων που έχουν λίγοτερα δισκία και κατά συνέπεια χαμηλότερη τιμή, όμως έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο κόστος μηνιαίας θεραπείας. Κυρίως αφορά φάρμακα χρόνιων νοσημάτων.
  
Τα πρωτότυπα
  
Σχετικά με τα πρωτότυπα φάρμακα η υπουργική απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
 
«Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία με λιανική τιμή άνω των 7 ευρώ και τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,25 ευρώ.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 θα εφαρμόζεται σε φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω του 4,5 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0.15 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2017 θα εφαρμόζεται σε φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω του 1 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,02 ευρώ».
  
Τα γενόσημα
  
Σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα η υπουργική απόφαση προβλέπει εκτός των άλλων:
«Τιμολόγηση των γενόσημων προϊόντων 1. Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισης τους, διατηρούν το 65% της προκύπτουσας χονδρικής τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων», όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.

Σε περίπτωση που η συσκευασία ή/και η περιεκτικότητα του γενοσήμου είναι διαφορετική από αυτήν του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης και λαμβάνεται υπόψη ουπολογισμός που δίνει τη χαμηλότερη τιμή. Επιπλέον, εάν ένα γενόσημο δεν μπορεί να συσχετισθεί με προϊόν αναφοράς που βρίσκεται σε κυκλοφορία, κατ’ αρχάς στην ελληνική αγορά και ακολούθως στην ΕΕ, η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται με βάση την τιμή του φθηνότερου γενοσήμου. Εάν το γενόσημο δεν μπορεί να συσχετιστεί με προϊόν αναφοράς ή άλλο γενόσημο, τότε η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται με βάση την χαμηλότερη τιμή προϊόντος με την ίδια δραστική ουσία και παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή.
  
Για τα εγχωρίως παραγόμενα που δεν υπάρχει προϊόν αναφοράς στην ελληνική αγορά, ακολουθείται διαδικασία τιμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης (καθορισμός τιμής βάση κοστολογίου).
  
Για την ανατιμολόγηση, τα γενόσημα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει προϊόν αναφοράς και δεν υπάρχει άλλο γενόσημο στην ελληνική αγορά, θα ανατιμολογούνται με βάση το 65% του μέσου όρου τριών χωρών του προϊόντοςαναφοράς στην ΕΕ, αποκλειομένων των αυξήσεων. Στην περίπτωση που για το γενόσημο δεν ανευρίσκονται τιμές του προϊόντος αναφοράς από τρεις χώρες δεν θα ανατιμολογείται»
  
Πάντως τα παζάρια για την ανακοστολόγηση των φαρμάκων συνεχίζονταν μέχρι την τελευταία στιγμή. 
   
Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπουργική απόφαση δεν προβλέπει τις νέες εκπτώσεις (rebate) και τις υποχρεωτικές επιστροφές (claw back) για τα οποία προφανώς απαιτείται αλλαγή νόμου.
  
Με βάση τη διαδικασία, θα γίνει ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων ενώ στη συνέχεια οι φαρμακευτικές εταιρείες θα έχουν δικαίωμα 3 ημερών να κάνουν ενστάσεις.
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι νέες τιμές αναμένεται να εφαρμοσθούν από 1.1.2017.

πηγή: healthreport

Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τ. 22410 38151
f. 22410 38153
e. fsd@otenet.gr

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: