Εκτύπωση
PDF

Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική Διατροφή-Υγειϊνή Διατροφή

. Posted in Φάρμακα - Φάρμακα

Από 1-11-2014 ΔΕΝ εκτελούμε παραπεμπτικά αναλωσίμων σακχάρου που φέρουν εμπορική ονομασία. Ένα σωστό παραπεμπτικό θα λέει π.χ. "50 ταινίες" και "100 σκαρφιστήρες"

Τί περιλαμβάνει το άρθρο:

 

Γραφόμαστε στο eδΑΠΥ αναλωσίμων Διαβητολογικού Υλικού ΕΔΩ
Εκτελούμε τα παραπεμπτικά ΕΔΩ


eΔΑΠΥ Manual ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κανονισμός ΕΟΠΥΥ 18-11-2012 (σελ. 7)

και από 1-7-2013: οικ.22473/2-7-2013 και μια επισήμανση για το υγειονομικό υλικό (απαγορεύεται να γράφονται μάρκες, εκτός από τα διαλύματα και υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης)

κι επειδή δε βγαίνει άκρη από κει, πάμε αναλυτικά:Πώς γράφονται:

  • Γράφουν όλοι οι Ιατροί συμβεβλημένοι και μη, ποσότητες ανάλογα με τις προβλεπόμενες (δείτε πίνακες)! Επιτρέπονται και δίμηνες ποσότητες από 1-7-2013
  • Πράσινες με ημερομηνία μέχρι 28-2 θα εκτελεστούν όπως πρώτα, εντός 5 εργάσιμων ημερών. Από 1-3-2013 τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνα τους μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές. Από 1-4 είναι υποχρεωτική η χρήση του ενιαίου εντύπου (δείτε υπόδειγμα παρακάτω)
  • Δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά. Δεν είναι συνταγές, είναι δαπάνες, κοστολογούμε τιμή/συμμετοχή ΣΩΣΤΑ, βάζουμε όποιο υλικό επιθυμεί ο ασφαλισμένος ή και διαφορετικά έως την συνταγογραφημένη ποσότητα!
  • Απαραιτήτως η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από: 1) ημερομηνία εκτέλεσης, 2) σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού, 3) υπογραφή παραλαβόντος, 4) επικόλληση ταινιών γνησιότητας, 5) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, 6) ΑΜ ασφαλιστικού φορέα,  7) ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, 8) ΑΜΚΑ ιατρού, 9) ημερομηνία έκδοσης, 10) σφραγίδα και υπογραφή ιατρού καθώς επίσης και 11) ποσοστό συμμετοχής 0% ή 25% ανάλογα με το τί υπογράφει ο ιατρός.
  • Τα παραπεμπτικά, μαζί με α) φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου και β) το αποδεικτικό του eΔΑΠΥ σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα στο φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, όπως κάνουμε και για  το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.
  • Στα αναλώσιμα δεν ισχύει ΕΚΑΣ
  • Πρόσθετες ποσότητες από τις παρακάτω αναγραφόμενες μόνο με αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος και έλεγχο από Επιτροπή 
  • το ΕΤΥΑΠ ισχύει στα αναλώσιμα. Δείτε πώς διαχειριζόμαστε
  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΥΠΕΘΑ ΓΕΝ 
  • Δείτε για το Λιμενικό 
  • Μόνο για ασθενείς με αντλία ινσουλίνης επιτρέπεται εναλλακτική διαδικασία για πιστοποίηση της παραλαβής των υλικών τους (αντί υπεύθυνης δήλωσης κατά τα γνωστά όπως περιγράφονται ΕΔΩ
  • Γνωματεύσεις για αναλώσιμα-ειδικής διατροφής από Νοσοκομεία εγκρίνονται αν: πατήστε ΕΔΩ  
  • Δείτε και για ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (ισχύουν ότι και στον ΕΟΠΥΥ)


 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΟΠΥΥ: ΕΔΩ και ΕΔΩ

 

Πόσα γράφονται:

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Διαβήτης κυήσεως Με διαιτητική αγωγή Χρήση αντλίας ινσουλίνης

Ταινίες

200
/μήνα

100
/μήνα

50
/δίμηνο

150
/μήνα

50
/τρίμηνο

200
/μήνα
Σκαρφιστήρες
150
/μήνα


 50/μήνα
 ή 100/δίμηνο

200
/έτος

150
/μήνα


50/τρίμηνο (έως 100 /έτος)

200/μήνα

Βελόνες (Novofine-Microfine)/
σύριγγες
100/μήνα 50
/μήνα
- 150
/μήνα
-
100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής)

Ταινίες Κετόνης

50
/έτος

30
/έτος
- - - -Πόσο χρεώνονται:

Από 16-10-2013 αφαιρέθηκαν από το eΔΑΠΥ οι κατηγορίες "σκαρφιστήρες ανά τεμάχιο: 0,17€" και "βελόνες ανά τεμάχιο: 0,17€" (αν και υπάρχουν κοστολογούν μόνο 0 σαν τιμή). Η τιμολόγηση των υλικών αυτών θα γίνεται με τους υπόλοιπους Κωδικούς που υπάρχουν:

25 STRIPS  13
50 STRIPS                          25€
100 STRIPS 43,48
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 25 ΤΕΜ 3,13€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 6,25€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 9,37€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 14,06€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 20,31€
ΒΕΛΟΝΕΣ 50 ΤΕΜ 8,50€
ΒΕΛΟΝΕΣ 100 ΤΕΜ 17,00€
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ 0,20€


Ορίζεται ανώτατη τιµή αποζηµίωσης από τα Τµήµατα Παροχών του Οργανισµού για ταινίες µέτρησης κετονών στο αίµα, οι οποίες αποδίδονται κατ’εφαρµογή της υπ’αρ.55471 (ΦΕΚ 1561/21-6-13) Υπουργικής Απόφασης και αυτή είναι 8,9 Ευρώ για τις συσκευασίες µε 10 τεµάχια.


Με τί συμμετοχή:

Κοστολογούμε με το σωστό τρόπο:

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Υπό διαιτητική αγωγή Διαβήτης κυήσεως ΧΝΑ, αντλία ινσουλίνης, Παρα/τετραπληγικοί, Σκληρ. κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, HIV

Φάρμακα
(ινσουλίνες-χάπια κτλ)

0%

10%

10%

10%

0%

0%

Ταινίες

0%

0%

0%

25%

25%

0%

Σκαρφιστήρες

0%

25%

25%

25%

25%

0%


Βελόνες (Novofine-Microfine)/
σύριγγες

0%

0%

-

-

25%

0%

Σύριγγες ινσουλίνης

0%

0%

-

-

25%

0%


Υπενθυμίζουμε ότι τα φαρμακεία εξαιρούνται οποιασδήποτε υποχρέωσης να πιστοποιηθούν ή να υποβάλουν Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών για δαπάνες αναλωσίμων (π.χ. νεφελοποιητές ή ορθοπεδικά)

Δείτε το σύνολο των οδηγιών για τα διαλύματα και υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης

 

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

Δαπάνες Υλικών μέσω πιστοποίησης στο e-ΔΑΠΥ

Προϊόντα ειδικής διατροφής: Χορηγούνται ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή στους πάσχοντες από:

 1. μεταβολικά νοσήματα (π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζαιμία). Εως 150€ για ανήλικους και έως 100€ το μήνα για ενήλικες (μαζί με το ΦΠΑ)
 2. κοιλιοκάκη. Δείτε τα τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεινών και οδηγίες για τους ασθενείς με κοιλιοκάκη! Νέες τιμές ειδικά για Glutafin 
 3. 27/3/2015 διορθώσεις τιμών:
  ΣΠΑΓΓΕΤΙ (Spaghetti) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400 GR 2,55
  ΣΤΡΙΦΤΟ (Fusilli) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 400 GR 2,55
  ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙΑ (Dinosaurs) ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250 GR 1,64
 4. δυσαπορρόφηση από: α) φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, β) σύνδρομο βραχέος εντέρου, εκτομή ειλεού, γ) μερική γαστρεκτομή με γαστρονηστιδοαναστόμω−
  ση (Billroth II), δ) ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα (έως 3 χρόνια χορήγηση των ειδικών προϊόντων), ε) ακτινική εντερίτιδα και ακτινική οισοφαγίτιδα στ) αγαμμασφαιριναιμία
 5. κυστική ίνωση (χορηγούνται ειδικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και σύμπλεγμα βιταμινών ABDEK, όπως τα MVW Complete Formulation παρακάτω στον πίνακα). Απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στη οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των εν λόγω ειδών, καθώς και η μηνιαία ποσότητά τους, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.
  Δείτε για το Aquadek (αλλά επίσης)
  AQUADEKs µαλακές κάψουλες (SOFTGEL BT 60 CAPS)  48,86
  AQUADEKs υγρό (PEDIATRIC LIQUID 2 OZ)   44,44
  AQUADEKs µασώµενες ταµπλέτες(CHEWABLE TAB BT60)  46,69
 6. σε βαριά πάσχοντες που σιτίζονται μέσω γαστροστομίας ή/και νηστιδοστομίας
 7. σε παιδιά με αλλεργία στο γάλα αγελάδος χορηγούνται θεραπευτικά γάλατα έως την ηλικία των 2 ετών, για χορήγηση πέραν των 2 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση RAST – TEST
 8. σε πρόωρα και λιποβαρή νεογνά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών καθώς και σε νεογνά με νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή με βραχύ έντερο.
 9. μυασθένεια, νόσο Parkinson, νόσο κινητικού νευρώνα, σύνδρομο Down (χορηγείται ειδικό συμπλήρωμα συνένζυμου CoQ−10).

Για την πιστοποίηση της νόσου, απαιτείται γνωμάτευση Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η σχετική γνωμάτευση ισχύει έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.

Ειδικά για τη γλουταμίνη: όσα προϊόντα γλουταμίνης αναφέρονται για εντερική χορήγηση, γίνονται αποδεκτά ως ειδικών ιατρικών σκοπών (FSMP) μόνο για τις ενδείξεις:

 • εγκαυματίες
 • ασθενείς με τραύμα
 • ποικίλους τύπους ασθενών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ

και ΜΟΝΟ αν δεν ενδείκνυται η αντικατάστασή της από Αργινίνη!!! Δείτε τα σκευάσματα που περιλαμβάνει νέα απόφαση

ΒΕΔΑΟΞ7Μ-ΑΙΛ-signed

Ανώτατη μηνιαία τιμή αποζημείωσης 400€+ΦΠΑ:

 •  Όλα μαζί αναλυτικά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
AA MIX LEU FREE (FALADON) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200 GR 246,74
ABOUND ORANGE (GREEK) 720 GR (30 SACHETS X 24GR) 210,52
ABOUND CARTON 720 GR (30 SACH X 24 GR) 189,47
ADAMIN GLU ΚΟΥΤΙ (20ΧΦΑΚΕΛΑΚΙ 5 GR) 100 GR 64,33
ADAPTEK 15FL 60 GR 210,52
ALFARE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΤΣΙ 400 GR 25,75
ALITRAQ VANILLA CARTON 456 GR (6 SACH X 76GR) 42,81
ALMIRON PEPTI 1 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 20,99
ALMIRON PEPTI 2 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 20,99
ALMIRON PEPTI MCT 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 20,99
ALMIRON POST DISCHARGE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 14,10
ALMIRON POST DISCHARGE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 900 GR 31,74
ALMIRON PREMATURE 400GR ΜΕΤΑΛ. ΚΟΥΤΙ 14,74
ALTHERA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 450 GR 22,22
AMARGINE ORALSOL 100MGR/M  66,66
AMARGINE TABS 500MGR  106,43
AMBUTYRATE F.C.TABS 500MG  403,49
AMBUTYRATE POWDER 100GR  595,30
AMBUTYRATE POWDER ORALSOL 250MG/ML  198,82
AMZOATE SODIUM BENZOATE ORAL LIQ 500MG/5ML  19,88
AMZOATE SODIUM BENZOATE POWDER 250GR  44,44
AMZOATE SODIUM BENZOATE TABS 500MG  53,80
APTAMIL ALLERGY DIGEST 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 21,61
APTAMIL PREMATURE 450 GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 12,20
ARGIMENT AT 6,87
ARGININA NM ΦΑΚ ΜΔ 7GR / KOYTI ME 90 ΦΑΚ 608,17
AVEMAR 30 ΦΑΚ X 17 GR 130,99
BETAQUIK 250 ML 25,50
CALOGEN ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ΜL 8,85
CALOREEN CAN 500GR 11,46
CALSHAKE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 90 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 25,73
CARBZERO 250 ML 15,79
CHOLEXTRA 200 GR 362,56
CITRULLINE 2000 (30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ Χ 4 GR 85,80
CREMELINE DB ΒΑΝΙΛΙΑ 4 Χ 125 GR 31,58
CREMELINE DB ΒΕΡΙΚΟΚΟ 4 Χ 125 GR 31,58
CREMELINE DB ΚΑΦΕΣ 4 Χ 125 GR 31,58
CREMELINE DB ΛΕΜΟΝΙ 4 Χ 125 GR 31,58
CREMELINE SL ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4 Χ 125 GR 31,11
CREMELINE SL ΚΑΡΑΜΕΛΑ 4 Χ 125 GR 31,11
CREMELINE SL ΛΕΜΟΝΙ 4 Χ 125 GR 31,11
CREMELINE SL ΒΕΡΙΚΟΚΟ 4 Χ 125 GR 31,11
CREMELINE SL ΒΑΝΙΛΙΑ 4 Χ 125 GR 31,11
CREMELINE SL ΚΑΦΕΣ 4 Χ 125 GR 31,11
CUBISON ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 9,93
CUBITAN ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 5,96
CYTO-Q (30 ΦΛΑΚΟΝ χ 10 ML) 117,54
DELICAL CREAMY DESSERT LACTOSE FREE 10,41
DELICAL FRUIT JUICE DRINK 11,11
DIASIP ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 3,58
DIASON ΓΥΑΛΙΝΗ/ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 7,32
DIBEN DRINK WILD ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 4,21
DIBEN DRINK ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 4,21
DIBEN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
DOCOMEGA 30 X 4 GR ΦΑΚΕΛ. 64,16
DUOCAL SS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 41,41
EAA 50 X 12,5 GR ΦΑΚΕΛ. 429,22
ELEMENTAL 028 EXTRA LIQUID ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ANAN TETRAPACK 250 ML 6,11
ELEMENTAL 028 EXTRA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 GR 11,74
ENERGYZIP ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML TETRAPACK 15,06
ENERGYZIP ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML TETRAPACK 15,06
ENERGYZIP ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML TETRAPACK 15,06
ENSURE PLUS HN VANIILA 500 ML 5,04
ENSURE PLUS NG CHOCOLATE 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 2,83
ENSURE PLUS NG VANILLA 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 2,83
ENSURE PLUS NG ORANGE 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 2,83
ENSURE COMPACT-ΦΡΑΟΥΛΑ 4 Χ 125 ML 21,52
ENSURE COMPACT-ΜΠΑΝΑΝΑ 4 Χ 125 ML 21,52
ENSURE COMPACT-ΒΑΝΙΛΙΑ 4 Χ 125 ML 21,52
FORTICARE ΡΟΔΑΚΙΝΟ/ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 125 ML 15,91
FORTICARE ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΜΟΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 125 ML 15,91
FORTIJUCE ΜΗΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,15
FORTIMEL CHOCOLATE ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,64
FORTIMEL COMPACT ΒΑΝΙΛΙΑ 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 3,51
FORTIMEL COMPACT ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 14,03
FORTIMEL COMPACT ΜΟΚΑ 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 3,51
FORTIMEL COMPACT ΜΟΚΑ 4Χ125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 14,03
FORTIMEL COMPACT ΜΠΑΝΑΝΑ 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 3,51
FORTIMEL COMPACT ΜΠΑΝΑΝΑ 4 X 125 ML ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 14,03
FORTIMEL CRÈME ΒΑΝΙΛΙΑ 125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 3,72
FORTIMEL CRÈME ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 14,88
FORTIMEL CRÈME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 3,72
FORTIMEL CRÈME ΣΟΚΟΛΑΤΑ 4Χ125 GR ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 14,88
FORTIMEL ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,73
FORTIMEL ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,73
FORTIMEL ENERGY ΜΠΑΝΑΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,73
FORTIMEL ENERGY ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,73
FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 8,23
FORTIMEL EXTRA ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 8,23
FORTIMEL EXTRA ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML 10,85
FORTIMEL EXTRA ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML 10,85
FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 4 Χ 200 ML 10,85
FORTIMEL POWDER ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΓΕΥΣΗ ΜΕΤ. ΚΟΥΤΙ 200ML 8,54
FORTIMEL ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,64
FORTIMEL ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,64
FORTIMEL ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ML 2,64
FREBINI ENERGY DRINK 200 ML ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,63
FREBINI ORIGINAL EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 9,36
FRESENIUS RECONVAN EASY BAG 500ML ΣΑΚΟΣ 15,20
FRESUBIN CRÈME CHOCOLATE INT.-125 GR ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 5,85
FRESUBIN 2KCAL HP 15,20
FRESUBIN 2 KCAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 200 ML 5,26
FRESUBIN CRÈME VANILLA INT.-125 GR ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 5,85
FRESUBIN CRÈME WILD STRAWBERRY INT.125 GR ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ 5,85
FRESUBIN ENERGY DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,22
FRESUBIN ENERGY DRINK ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,22
FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
FRESUBIN ENERGY FIBRE EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
FRESUBIN HEPA DRINK CAPPUCINO 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 9,36
FRESUBIN HEPA EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 18,71
FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,22
FRESUBIN ORIGINAL DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,22
FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,04
FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 3,04
FRESUBIN RENAL ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 200 ML 5,26
FRESUBIN THICKENED STAGE 2 ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 4,21
FRESUBIN THICKENED STAGE 2 ΦΡΑΟΥΛΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 4,21
FRISOLAC AC ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 13,17
FRISOLAC POST DISCHARGE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 13,02
FRISOLAC PREMATURE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400GR  13,26
FRUITIVITS 103,51
GA GEL (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 24 GR ΦΑΚΕΛ. 341,51
GALACTOMIN 17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 37,43
GALACTOMIN 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 35,09
GELATEIN ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 3,46
GELATEIN ΚΟΚΤΕΙΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 3,46
GLUCERNA SELECT 500 ML RTH VANILLA 5,79
GLUTACARE LAB.NEWMED 30 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ Χ 30 GR 452€
GLUTAMINA NM VIAL ΦΙΑΛΙΔΙΟ 40ML/ΚΟΥΤΙ ΜΕ 30 ΦΙΑΛΙΔΙΑ 304,08
GLUTAMINA NM ΦΑΚ 10 GR/ΚΟΥΤΙ ΜΕ 20 ΦΙΑΛ 222,21
GLUTAMINE COMPLEX ARANCIA ΚΟΥΤΙ 30 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 30 GR 460,48
GLUTAMINE COMPLEX NEUTRO ΚΟΥΤΙ 30 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 30 GR 460,48
GLUTAMINE COMPLEX SUGAR FREE ΚΟΥΤΙ 30 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 30 GR 541,74
GLUTAMINE PLUS MANGO INT. 10 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 17,54
GLUTAMINE PLUS NEUTRAL INT. 10 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 4,44
GLUTAMINE PLUS ORANGE INT.10 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 4,44
GLUTAMINE THERAPY ΚΟΥΤΙ 15 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) ΤΩΝ 30 GR 270,87
GLUTAPAK 10 4,50
GLUTAPAK R ΦΑΚ. 10,53
GLYCOSADE 30 X 60 GR ΦΑΚΕΛ. 222,21
HCU COOLER 15 WITH DHA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΙΑΛX130ML 468,99
HCU COOLER ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 468,99
HEPARON JUNIOR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 47,41
HYPERDRINK DB ΚΑΦΕΣ 6 Χ 200 ML 46,78
HYPERDRINK DB ΒΑΝΙΛΙΑ 6 Χ 200 ML 46,78
HYPERDRINK DB ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 6 Χ 200 ML 46,78
HYPERDRINK 400 ΒΑΝΙΛΙΑ 6 Χ 200 ML 49,12
HYPERDRINK 400 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 6 Χ 200 ML 49,12
HYPERDRINK 400 ΒΕΡΙΚΟΚΟ 6 Χ 200 ML 49,12
IMMUNEX-PLUS ΦΑΚ 125GR 30,99
IMPACT ENTERAL ΦΙΑΛΗ 500 ML 17,48
IMPACT ORAL RTD ΒΑΝΙΛΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 237ML 10,00
IMPACT ORAL RTD ΚΑΦΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 237ML 10,00
IMPACT ORAL RTD ΦΡΟΥΤΑ ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 237ML 10,00
IMPACT ORAL ΚΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 5 Χ 74 GR 29,59
IMPACT ORAL ΚΙΤΡΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 5 Χ 74 GR 29,59 (5,92/ΦΑΚ)
INFATRINI ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 Χ 100 ML 58,95
INFATRINI ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 24 Χ 125 ML 64,56
INTESTAMIN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 52,63
ISOLEUKINE 50 30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 76,61
ISOSOURCE PROTEIN ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 500 ML 6,20
ISOSOURCE STANDARD NEUTRAL ΦΙΑΛΗ 500 ML 4,77
IVA ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ KOYTI 400 GR 134,50
IVA COOLER 30 ΦΙΑΛΙΔΙΑ Χ 130 ML 468,99
JEVITY FOS 500 ML RTH 5,04
KETOCAL UNF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 300 GR 44,63
KEYOMEGA 30 X 4 GR ΦΑΚΕΛ. 64,16
KINDERGEN PROD ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 56,29
L-CITRULLINE POWDER 100GR 132,16
LEU FREE COOLER 30 ΦΙΑΛX130ML 468,99
LIQUIGEN ΓΥΑΛΙΝΗ/ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 250 ML 23,39
LIPISTART 400 GR 51,46
LOPROFIN ΑΛΕΥΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 5,34
LOPROFIN ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 5,70
LOPROFIN ΡΥΖΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 4,96
LOPROFIN ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 6,08
LOPROFIN ΣΤΡΙΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 5,88
LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΥΓΟΥ( 2Χ250GR) ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 30,36
LOPROFIN ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ TETRAPACK 200ML 2,60
LOPROFIN ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400GR 5,63
LORENZO S OIL ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 240,16
MAXIJUL SUPER SOLUBLE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200 GR 6,98
MCT OIL MODULE ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML 44,59
MCT PEPDITE 1+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 46,76
MCT PEPDITE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 44,41
METAGLUTA ZS ORANGE 10ΦΑΚ X 15GR 75,00
Melissa Κίκιζας τρόφιμα   
MMA/PA EXPRESS ΣΚΟΝΗ (ΣΚΕΤΟ) 30Χ25 GR ΦΑΚ 461,97
MMA/PA GEL ΣΚΟΝΗ (ΣΚΕΤΟ) 30Χ24 GR ΦΑΚ 341,51
MODULEN IBD ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 GR 26,02
Mollino di Ferro (τρόφιμα), δείτε το έγγραφο αλλά και:  
MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE MAIS SNACK-«∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ» ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΜΕ ΓΕΥΣΗ PIZZA 40GR
2,34
MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE MAIS SNACK-«ΜΠΟΥΚΙΕΣ» ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΥΡΙ  40GR
2,34
MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE ITALIAN CLASSIC-CNOCCHI ΑΠΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ 500 GR
3,98
MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE EXPRESS-ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΜΕ ΤΥΡΙ 104 GR 4,56
MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE EXPRESS-ΠΕΝΝΑΚΙ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ 100 GR
4,91
MOLINO DI FERRO LE VENEZIANE EXPRESS-ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΜΕ ΜΑNΙΤΑΡΙΑ 100 GR 4,91
MONOGEN ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 39,02
MSUD 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 152,74
MSUD 2 SECUNDA 500 GR 196,95
MSUD AID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 418,00
MSUD ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 400 GR 98,24
MSUD COOLER 15 WITH DHA 30ΦΙΑΛX130ML 468,99
MSUD COOLER ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 468,99
MSUD GEL 30Χ24 GR ΦΑΚ 313,44
MSUD GEL (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 20 GR ΦΑΚΕΛ. 313,44
MSUD GEL (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) 720 GR 341,51
MSUD MAXAMAID ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 500 GR 116,96 
MVW COMPLETE FORMULATION (CF MULTI) PEDIATRIC DROPS (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ) ΦΙΑΛΗ 30 ML 99
MVW COMPLETE FORMULATION MULTI (CF MULTI) CHEWABLE TABS (ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ) ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΥΤΙ 60 ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 108
MVW COMPLETE FORMULATION MULTI (CF MULTI) CHEWABLE TABS (ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ) ΓΕΥΣΗ ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ ΚΟΥΤΙ 60 ΜΑΣΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 108
MVW COMPLETE FORMULATION MULTI (CF MULTI) ΜΑΛΑΚΕΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ D3000 SOFTGELS D3000 BT 60 CAPS 108
MΙΓΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔ ΑΛΥΣΟΥ (BCAA) ΜΕΤΑΛΛ ΚΟΥΤΙ 500GR 164,87
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 KG  4,68
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (ΑΛΕΥΡΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ) 500 GR  2,81
NEOCATE ADVANCE ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 400 GR 52,19
NEOCATE NUTRA (Spoon από 16-5-2014) ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ 400 GR 12,87
NEOCATE ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 52,17
NEPRO VANILLA 200 ML TETRA 4,97
NOVALAC AMINOVA 400 GR 48,59
*** NOVALAC ALLERNOVA ( 400 GR) 17,67
*** NOVALAC ALLERNOVA μεταλ. κυλινδρ.( 400 GR) 18,07
*** NOVALAC ALLERNOVA χαρτινο ( 400 GR) 18,07
NOVALAC NOVARICE 14,65
NOVASOURCE DIABETIC ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 500 ML 7,08
NOVASOURCE FORTE ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΙΑΛΗ 500 ML 7,13
NOVASOURCE GI CONTROL NEUTRAL ΦΙΑΛΗ 500ML 7,02
NUTRANEO NM ΦΑΚΕΛ ΜΕ 38GR/ΚΟΥΤΙ ΜΔ 30 ΦΑΚ 304,08
NUTREN JUNIOR ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400GR 10,18
NUTRIBEN AT 18,13
NUTRICIA ALLERGY CARE RICE CORN 300GR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 5,70
NUTRIFRIEND SMARTFISH 200ML 11,93
NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML X 4 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ  30,06
NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML Χ 4 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ  30,06
NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΜΠΑΝΑΝΑ 200 ML Χ 4 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ 30,06
NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 200 ML Χ 6 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ  45,96
NUTRIGAIN ENERGY ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML Χ 6 ΦΙΑΛΙ∆ΙΑ  45,96
NUTRINEX GLUTAMINE 10,76
NUTRINI DRINK MF ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,20
NUTRINI DRINK MF ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,20
NUTRINI DRINK MF ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200ML 3,20
NUTRINI MAX PACK 500ML 11,63
NUTRINI PACK 500ML 12,01
NUTRINI DRINK POWDER ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΕΤ ΚΟΥΤΙ 400GR 9,49
NUTRISON ENERGY ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 7,71
NUTRISON ENERGY ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 6,55
NUTRISON MULTIFIBRE ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 9,10
NUTRISON MULTIFIBRE ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 7,37
NUTRISON PRE PACK 500ML 8,13
NUTRISON ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 6,87
NUTRISON ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 500ML 6,43
NUTRISON ENERGY 500ML PACK 7,71
NUTRISON 500ML PACK 6,87
NUTRISON MULTIFIBRE 500ML PACK 9,10
OPTINUVIT FINGERFOOD ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 175 GR KAI 1500KAL 52,63
OPTINUVIT INSTAND BS ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 176GR KAI 1500 KAL 52,63
OPTINUVIT INSTAND CS ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 177GR KAI 1500 KAL 52,63
OPTINUVIT INSTAND DS ΚΟΥΤΙ ΜΕ 2 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ 170GR KAI 1500 KAL 52,63
ORAL FORTE KOYTI 15 ΦΑΚ (ΣΚΟΝΗΣ) 40 GR 171,40
OS 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 156,73
OSMOLITE HN 500 ML RTH 5,04
OXEPA 500 ML RTH 35,09
PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE 400 GR 10,82
PEDIASURE COMPLETE VANILLA 400 GR 10,82
PEDIASURE VANILLA 200 ML TETRA 3,17
PENTASURE CRITIPEP CREAMY VANILLA 6ΦΑΚ X 20GR 43,16
PENTASURE HP BANANA VANILLA 6ΦΑΚ X 30GR 44,97
PENTASURE IMMUNOMAX CREAMY VANILLA 4ΦΑΚ X 61GR 55,90
PEPTAMEN JUNIOR ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 GR 39,39
PEPTAMEN LIQUID ΣΑΚΟΣ 1000 ML 40,12
PEPTAMEN POWDER ΒΑΝΙΛΙΑ ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 430 GR 34,38
PEPTAMEN ΒΑΝΙΛΙΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4,39
PERATIVE 1 LT RTH 13,45
PKU 1 MIX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 1000 GR 146,31
PKU 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 111,79
PKU 2 MIX ΒΑΝΙΛΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 540 GR 146,31
PKU 2 PRIMA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 146,87
PKU 2 SECUNDA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 158,47
PKU 3 ADVANTA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 166,03
PKU 3 SHAKE ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 166,03
PKU 3 TEMPORA 450 GR 166,03
PKU ANAMIX INFANT 400 GR 93,56
PKU EXPRESS 15 ΛΕΜΟΝΙ 30 ΦΑΚX25GR 278,35
PKU EXPRESS 15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΑΚX25GR 278,35
PKU EXPRESS 15 ΣΚΕΤΟ 30 ΦΑΚX25GR 278,35
PKU EXPRESS 15 ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 30 ΦΑΚX25GR 278,35
PKU EXPRESS POWDER (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 25 GR ΦΑΚΕΛ. 278,35
PKU EXPRESS POWDER (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 25 GR ΦΑΚΕΛ. 278,35
PKU EXPRESS POWDER (ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ) 30 Χ 25 GR ΦΑΚΕΛ. 278,35
PKU GEL ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 30 ΦΑΚX24GR ή 20 GR ΦΑΚΕΛ. 233,35
PKU GEL ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΑΚX24GR ή 20 GR ΦΑΚΕΛ. 233,35
PKU GEL ΣΚΕΤΟ 30 ΦΑΚX24GR ή 20 GR ΦΑΚΕΛ. 233,35
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (KOKKINO) 30 X 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 256,13
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (KOKKINO) 30 X 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 304,08
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (KOKKINO) 30 X 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 382,44
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 256,13
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 256,13
PKU COOLER 10 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ 87 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 256,13
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 304,08
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 304,08
PKU COOLER 15 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 304,08
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 382,44
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΜΩΒ) 30 Χ 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 382,44
PKU COOLER 20 ΜΕ DHA (ΛΕΥΚΟ) 30 Χ 174 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 382,44
PKU LOPHLEX LQ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣΚΟΣ GUALA 125 ML 9,82
PKU LOPHLEX LQ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΑΣΚΟΣ GUALA 125 ML 9,82
PKU LOPHLEX BERRY ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 Χ 27,8 GR 280,69
PKU LOPHLEX ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 Χ 27,8 GR 280,69
POLYDOL EXTRA ΚΟΥΤΙ 200 ML ΚΑΦΕ/ΒΑΝΙΛΛΙΑ 16,37
PRENAN DISCHARGE 15,79
PRENAN STAGE 1 51,46
PROCAL 25 X 15 GR ΦΑΚΕΛ. 31,58
PROSOURCE NoCarb (ΟΥΔΕΤΕΡΟ) 887 ML 70,17
PROSOURCE NoCarb (ΚΟΚΤΕΙΛ ΜΟΥΡΩΝ) 887 ML 70,17
PROSOURCE NoCarb (ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 887 ML 70,17
PROSOURCE PLUS(ΟΥΔΕΤΕΡΟ)887ML 70,17
PROSOURCE PLUS (ΚΟΚΤΕΙΛ ΜΟΥΡΩΝ) 887ML 70,17
PROSOURCE PLUS (ΚΡΕΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 887ML 70,17
PROSOURCE TF 45 ML ΦΛΑΚΟΝ 2,40
PROSURE CHOCOLATE 240 ML TETRA 9,09
PROSURE ORANGE 240ML 10,10
PROSURE ΜΠΑΝΑΝΑ 240ML 10,10
PROSURE VANILLA 240 ML TETRA 9,09
PROTI-FRUITS ΜΗΛΟ 4 Χ 125 GR 31,11
PROTI-FRUITS ΜΗΛΟ-ΜΠΑΝΑΝΑ 4 Χ 125 GR 31,11
PROTI-FRUITS ΜΗΛΟ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 4 Χ 125 GR 31,11
PROTIFAR ΜΕΤΑΛ.ΚΟΥΤΙ 225 GR 14,02
PROVIDE EXTRA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΑΝΑΝΑΣ 200ML ΜΠΟΤΚΑΛΙ 4,68
PROZERO 250 ML 3,51
REAL DIET HP/HC 500ML 16,96
REAL DIET PEPTIDE 500ML 17,08
REAL DIET RENAL 500ML 17,08
RENACARE RENAMIL (10X100G) 115,79
RENACARE RENAPRO (30X20G) 292,39
RENACARE RENERGY (10X100G) 136,14
RENAMENT (ΑΝΑΝΑΣ ΜΑΝΓΚΟ) 46,4 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 2,46
RENAMENT (ΚΡΕΜΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ) 46,4 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 2,46
RENCONVAN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 15,20
RESOURCE 2,0 FIBRE ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 4,97
RESOURCE 2,0 FIBRE ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200 ML 4,97
RESOURCE ENERGY ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 2,75
RESOURCE ENERGY ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 2,75
RESOURCE FRUIT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΗΛΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200 ML 2,26
RESOURCE GLUTAMIN ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 20 X 5G 73,45
(3,67/ΦΑΚ)
RESOURCE HP/HC ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200 ML 2,83
RESOURCE HP/HC ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 2,83
RESOURCE HP/HC ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 2,83
RESOURCE INSTANT PROTEIN ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 GR 18,13
RESOURCE JUNIOR ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 4,65
RESOURCE JUNIOR ΦΡΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 200ML 4,65
RESOURCE OPTIFIBRE ΚΟΥΤΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 250G 21,64
RESOURCE THICKEN UP CLEAR CAN 125GR 12,28
RESURGEX PLUS 11,93
RESURGEX SELECT (83GR) 11,93
S-26 PDF GOLD ΜΕΤ.ΚΟΥΤΙ 400GR 12,63
S-26 LBW GOLD ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ 100 ML/ RTF 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 28,91
Schar (τρόφιμα), δείτε τον πίνακα (τέλος εγγράφου)  
SCHAR PETIT ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 gr 3,11
SCHAR BAQUETTE ΜΠΑΓΓΕΤΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 350 (2 Χ 175)GR 4,85
SCHAR CEREALE DEL MASTRO PANETTIERE ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300GR 4,8
SCHAR CLASSICO DEL MASTRO PANETTIERE ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 GR 4,8
SCHAR FETTE BISCOTTATE CEREALI ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250GR 6,9
SCHAR FRUIT MUSLI ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 375 GR 4,95
SCHAR MIX PER PANE RUSTICO ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 1000 GR 6,6
SCHAR RUSTICO ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 GR 4,95
SCHAR PAIN BRIOCHE ΨΩΜΙ ΜΠΡΙΟΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 370 GR 4,9
SERAVIT PAED FL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200GR 39,43
SERAVIT PAED UNF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 200GR 39,43
SKANDISHAKE MIX ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ 85GR 5,68
SKANDISHAKE MIX ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΦΑΚΕΛΟΣ 85GR 5,68
SODIUM-D,L-3- HYDROXYBUTYRATE POWDER 50 GR 163,74
SOLVIL 30 X 5 GR ΦΑΚ 126,31
SUPPORTAN DRINK ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 7,02
SUPPORTAN DRINK ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 200 ML ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 7,02
SUPPORTAN EASY BAG 500 ML ΣΑΚΟΣ 15,20
SUPRESSI NP T-DIET PLUS ΦΙΑΛΗ 500ML 16,72
SUPRESSI T-DIET PLUS ΦΙΑΛΗ 200ML 11,11
SURVIMED OPD 500 ML ΣΑΚΟΣ 6,78
SURVIMED OPD 200 ML ΣΑΚΟΣ 4,68
SURVIMED RENAL BANANA D/CH (1 X 6 SACHETS) – 80 GR ΦΑΚΕΛΑΚΙ 9,47
THICK & EASY 225GR ΚΟYΤΙ 18,95
TYR ANAMIX INFANT ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 400 GR 203,5
TYR ANAMIX JUNIOR LQ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 125 ML 9,82
TYR COOLER 15 WITH DHA ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 30 ΦΙΑΛ Χ 130 ML 468,99
TYR COOLER ΜΕ DHA (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) 30 Χ 130 ML (ΦΛΑΚΟΝ) 468,99
TYR GEL (ΣΚΕΤΟ) 30 Χ 24 GR ΦΑΚ 341,51
UCD 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 450 GR 159,39
VALINE 50 30 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ 76,61
VITABITE 175 GR 13,45
VITAL 1.5 KCAL 200 ML RPB 5,38
VITAL 1.5 KCAL 1000 ML RTH 26,9
VITAJOULE 500 GR 15,20
VIVONEX TEN ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 10 X 80 G 52,45 (5,25/ΦΑΚ)
XMET HOMIDON ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 115,79
XMTVI MAXAMAID ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 123,97
XLEU MAXAMUM ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 123,83
XLEU MAXAMAID 500 GR 115,79
XLYS, TRY LOW MAXAMAID UF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 125,14
XLYS, TRY LOW MAXAMAID UF ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 500 GR 125,14
XLYS, LOW TRY MAXAMUM 500 GR 197,65


 Σύνολο εγκυκλίων:

 • Με νεότερη Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.οικ.12593/5-4-2013  ορίζεται:
  ισχύει η ανώτατη μηνιαία δαπάνη (400€+ΦΠΑ) που ορίσθηκε με το υπ’ αρ.47743/19-11-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (και όχι το 1 τεμάχιο για όσα υπερβαίνουν την οριζόμενη μέγιστη μηνιαία δαπάνη, δηλ. θα αποζημειώνεται το ποσό ανεξαρτήτως ΛΤ μέχρι τα 400€). Ισχύει αναδρομικά από 19-11-12
 • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.οικ.14711/22-4-2013 που αφαιρεί κάποια γάλατα από τη λίστα αποζημειούμενων του ΕΟΠΥΥ
 • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.οικ.40747/20-12-2013
 • Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: οικ.11982/28-3-2014

Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: