Εκτύπωση
PDF

ΦΥΚ/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές

Από 15/9/2014 δίνουμε τα ΦΥΚ που είναι για συνέχιση θεραπείας στο σπίτι (ΣΤΗΛΗ 2, εκτός από τα "χωρίς στερείται" της ΣΤΗΛΗ 3 που δίναμε πάντα) και ΜΟΝΟ αν το αποφασίσουν οι Εταιρίες τους!

Αφήνουμε τους παλιούς μας καταλόγους (οι πίνακες ισχύουν ακόμα), αλλά σας παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

 • Κατάλογοι ΦΥΚ και πώς τα δίνουμε
 • Γενικές οδηγίες
 • Αποκλειστικά από Νοσοκομεία (αυξητική ορμόνη κτλ)
 • Εξωσωματικές

Δείτε ποια ΦΥΚ (και ΟΛΑ τα όμοιά τους):

 • Δεν δίνουμε ΦΥΚ με τιμή άνω των 3.000€!!!
 • όσα θέλουν έγκριση επιτροπής δείτε διαδικασίες (στους πίνακές μας με πράσινο). Η νεότερη λίστα πάντα ΕΔΩ. Επιπρόσθετα, εξετάζονται τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας. Από επιτροπή του ΕΟΦ και όχι του ΕΟΠΥΥ θα εξετάζονται τα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
 • Δείτε στο έγγραφο (σελ. 6) ποιά φάρμακα εξωσωματικής δίνονται μόνο από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ (στους πίνακές μας με ροζ). Λεπτομέρειες στο τέλος του άρθρου 


*** θυμίζουμε τα φάρμακα Νοσοκομειακής χρήσης

ΣΤΗΛΗ 1
ΦΥΚ από Νοσοκομείο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
 ΣΤΗΛΗ 2
ΦΥΚ που δίνουμε υπό προϋποθέσεις
 ΣΤΗΛΗ 3
ΦΥΚ χωρίς στερείται που δίνουμε κανονικά
 ΣΤΗΛΗ 4
Άλλα Φάρμακα ΕΟΠΥΥ που ΔΕΝ δίνουμε
ABRAXANE ABSEAMED CELLCEPT ALTERMON
ACLASTA  ADCIRCA  CERTICAN ATRYN
ACTILYSE ADVAGRAF  FORSTEO  BONDRONAT
ADCETRIS  AFINITOR GENEFADRONE BOTOX 
ADRIBLASTINA  ARANESP IMMUFETE  BRAVELLE
ALDURAZYME  AVONEX LYSODREN DYSPORT 
ALIMTA BARACLUDE MITOXAN ELONVA
ARITAXEL  BETAFERON MITOXANDRONE ERBITUX
ARZERRA BINOCRIT MYCLAUSEN  GONAL-F
ATRIANCE BONDRONAT  tbl MYCOFEN ILOMEDIN
AVASTIN BOSULIF  MYCOFENOLATE INTRAGLOBIN-F
AXOPLAN  BRAMITOB ΜYCOPHENOLATE LUVERIS
BENLYSTA  CAPECITABINE MYFENAX MENOGON
BERINERT CARBAGLU  MYFETIL MENOPUR
BEROMUN  CAYSTON  MYFORTIC MERIONAL
BIOTAXEL  CEHADO  NOVANTRONE NEUROBLOCK
BIOTECAN  CIMZIA PREOTACT  NOXAFIL
BONDRONAT IV COPAXONE PULMOZYME ORGARAN
BRINAVESS COPEGUS RAPAMUNE PENTACARINAT
BUSILVEX  DIFICLIR  RENVELA PERGOVERIS
CAELYX  DUODOPA SEBIVO PROLEUKIN
CAMPTO  ENBREL XAGRID PUREGON
CEDOL  EPORATIO SIMDAX
CEREZYME  EPREX TALINAC
DACOGEN  ESBRIET  TARGOCID
DEMOTAXEL  EXJADE TARGOPLANIN
DOCETAXEL EXTAVIA TEPADINA 
DOTAXEL  FAMPYRA  THYROGEN
DOXIPROL  FERRIPROX UFT
DOXORUBICIN FIRAZYR VALCYTE
DOXORUBIN  FLUDARA  tbl VERSATIS  (δείτε ΕΔΩ )
DOXOTIL  GILENYA VFEND
ELAPRASE  GLIVEC WELLVONE
ELATOFEN  GRANOCYTE ZAVEDOS
ELOXATIN GRANULOKINE ZYVOXID
ETHYOL  HEPSERA
EVOLTRA  HIZENTRA 
EYLEA  HUMIRA
FABRAZYME  HYCAMTIN CAPS 
FERINJECT  ILARIS 
FLEBOGAMMA DIF INCIVO 
FLUDARA IV INLYTA 
FLUDARABIN IRESSA
FOSFARABINE  JAKAVI 
GAMINEX KEPIVANCE 
GLIADEL  KINERET
GLIOLAN KUVAN
HALAVEN  LONQUEX 
HEPATECT CP LITAK
HERCEPTIN  MIRCERA
HYCAMPTIN  (iv-inj) MOZOBIL
IASIBON  NAVELBINE CAPS
IG VENA NEORECORMON
INTRATECT NEULASTA
IRICAN  NEXAVAR
IRINOSYN  NIVESTIM
Irinocan NPLATE
IRINOTECAN ORENCIA 
IRITEC  PANRETIN
JAVLOR PEGASΥS
JETREA  PEGINTRON
JEVTANA  PROGRAF 
KIOVIG REBETOL
LEUSTATIN  REBIF
REMICADE 
LINOXAL  REMODULIN 
LUCENTIS  RETACRIT
MABTHERA  REVATIO
MACUGEN  REVLIMID
MEPACT REVOLADE
MIZANTRONE RIBATREL 
MUPHORAN  RIBAVIRIN
MYOCET  RIDOCA 
MYOZYME  RILUTEK
NAVELBINE  RILUZOLE
NEVOTECAM  RIXOR 
NORMOSANG  SANDOSTATIN
NULOJIX  SIGNIFOR 
ORENCIA  SIKLOS
OVAPAC  SIMPONI
OXALIPATIN SIMULECT 
OXALIPROL  SOMATULINE AUTO GEL
OXAVIATIN  SOMAVERT
OZURDEX  SPRYCEL 
PACLITAXEL STELARA
Paclitaxin SUTENT 
PACLITOL  SYNAGIS 
PACLIXEL  TACNI 
PATAXEL  TARCEVA  
PAXENE TARGRETIN
PAXENE PACLITAXEL TASIGNA 
PAXITAL  TEMODAL 
PENTAGLOBIN TEMOMEDAC 
PERJETA  TEMOZOLOMIDE
PEYONA TEVAGRASTIM
PHOTOFRIN TEYSUNO 
PLAXITIN  THALIDOMIDE
POTACTASOL  TOBI
PRIVIGEN TOBI podhaler
PROGRAF IV TRACLEER
RAPILYSIN  TYVERB 
RECTOXAL VENTAVIS
VICTRELIS 
REPLAGAL  VIDAZA
ROACTEMRA  Viread μόνο για ηπατίτιδα (245mg/tab)
RUBIDOX  VOLIBRIS
SANTACIL  VOTRIENT 
SAVENE VOTUBIA 
TAXOL  VYNDAQUEL 
TAXOPROL  XALKORI 
TAXOTERE  XELODA 
TEMODAL  (inj) XGEVA 
TOPOCAN  XOLAIR 
TOPOTECAN ZARZIO 
TOPOVIN  ZAVESCA 
TORISEL  ZELBORAF 
TRISENOX  ZYTIGA 
TYSABRI
VECTIBIX
VELCADE
VELMINOX 
VENBIG
VINORELBIN
VINTECAN 
VISUDYNE 
VORELBIN 
VPRIV 
XENIUS 
YERVOY 
YONDELIS 
ZAKOTAX 
ZALTRAP 
ZAOLIN 
ZINFORO 
ZOLEDRONIC ACID
ZOLMESTAT 
ZOMETA - CAPRELSA

- TAFINLAR
- XTANDI
- SII-ONCO-BCG

Καινούρια Επιτροπής (από 3-7-2015):
- DAKLIZA
- OLYSIO
- SOVALDI
- ERIVEDGE
- SYLVAN


Επιτροπές Αθήνας:

 • Αχαρνών 96 - Κολοκοτρώνη 47, Καλλιθέα
 • Γούναρη 22, Αγία Παρασκευή

β/ σε ότι αφορά την Επιτροπή Πειραιά, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού
Αττικής θα προσέρχονται για την κατάθεση δικαιολογητικών, σε οποιοδήποτε από τα
κάτωθι σημεία:

 • Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς
 • Μάρκου Μπότσαρη 14, Αιγάλεω

γ/σε ότι αφορά την Επιτροπή Πάτρας, τα αιτήματα έγκρισης των ασφαλισμένων των
Νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αρκαδίας Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και
Αργολίδας θα αποστέλλονται στην ΠΕ.ΔΙ Αχαΐας επί της οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου
270, Τ.Κ. 26 110, Πάτρα.

Από 20/5 μέχρι σήμερα:

ΦΕΚ 1276Β 20-5-2014 νέα ΦΥΚ


Γενικές οδηγίες

 • Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα

 • Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με δραστική OXALIPLATIN,PACLITAXEL ή MITOXANΤRONE θα χορηγούνται από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης.. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.

 • Τα ιδιοσκευάσματα ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ και οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ (π.χ.DESFERALEXJADE) με το Γ55/674/21-01-2009 έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήσεως των Νοσοκομείων να εξυπηρετήσουν.
Σημειώνεται ότι τα φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) διατίθενται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και από το Α’ Νοσοκομείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.

To Mimpara χορηγείται από τα Ιδιωτικά φαρμακεία και εναλλακτικά από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ για όσες ενδείξεις έχουν συμμετοχή
Γενικώς οι παρακάτω κατηγορίες φαρμάκων δίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τα Νοσοκομεία:
   • Αντιρετροϊκά
   • Αντιαιμορροφιλικοί Παράγοντες
   • Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης
   • Αυξητική ορμόνη
   • Παρεντερικά διαλύματα Γλυκόζης 50%

ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ-signed

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΕΣ

Δείτε τί ισχύει για την έγκριση Εξωσωματικών στον ΕΟΠΥΥ   και ποιές είναι οι επιτροπές έγκρισης

Επίσης υπάρχει διευκρίνιση για τις προσπάθειες εξωσωματικές και την Επιτροπή 
και νέο έντυπο έγκρισης επιτροπής 

Δείτε και νέα απόφαση για τα φάρμακα

 


Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: