Φόρμα Υπολογισμού Rebate FS12.gr

Στην καθαρή αξία που θα συμπληρώσετε παρακάτω, να μην υπολογίσετε:

  • το ΦΠΑ
  • τα φάρμακα υψηλού κόστους
  • και τα αναλώσιμα
Συμπληρώστε τη Καθαρή Αξία